Purkueksperttiä tarvitaan, kun tehdään

  • lajittelevana purkuna toteutettavia purkutöitä sisätiloissa.
  • koneellisia purkutöitä tai
  • erilaisia asbestipurkutöitä.

Purkutyöt suunnittelemme tapauskohtaisesti kohteen asettamat vaatimukset huomioon ottaen. Lajittelemme syntyvät purkumateriaalit materiaalien mukaan sekä kierrätämme ne suurelta osin hyötykäyttöön asianmukaisia säädöksiä noudattaen.

Monipuolinen ja nykyaikainen kalusto sekä laaja yhteistyökumppaniverkosto mahdollistavat niin pienten kuin suurempien purkutöiden toteuttamisen eri puolilla Suomea, yhteistyössä paikallistan alihankkijoiden kanssa.

Kalusto | Suomen Purkuekspertit Oy, kuva: Louhintaliike YlimäkiSuomen Purkuekspertit Oy on kahden infra- ja rakennusalan ammattilaisen yhteisyritys, jossa yli 40 vuoden kokemus, osaaminen ja verkostot on otettu uuteen käyttöön.